Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của trang web Mala Yalam Wiki cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và đảm bảo tính riêng tư trong quá trình sử dụng trang web. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân được thu thập

Loại thông tin cá nhân được thu thập: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ IP khi bạn tương tác với trang web.

Phương thức thu thập thông tin: Thông tin cá nhân có thể được thu thập thông qua biểu mẫu liên hệ trực tuyến, đăng ký thành viên, và việc sử dụng cookie và công nghệ tương tự.

Điều khoản về sự đồng ý của người dùng: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn đồng ý cung cấp thông tin đó hoặc khi pháp luật cho phép.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp nội dung, dịch vụ và chức năng của trang web, để tương tác và phản hồi với người dùng, và để cải thiện trải nghiệm sử dụng trang web.

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích đã nêu trong Chính sách bảo mật này và sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn trước đó.

Điều khoản về chia sẻ thông tin cá nhân: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy.

Bảo mật thông tin cá nhân

Biện pháp bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không đúng.

Quy trình xác thực và truy cập

Chỉ những người được ủy quyền và có nhu cầu sử dụng thông tin cá nhân mới có quyền truy cập vào nó.

Chúng tôi sử dụng các phương pháp xác thực đáng tin cậy để đảm bảo rằng chỉ có những người có quyền truy cập mới có thể tiếp cận thông tin cá nhân.

Điều khoản về lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân chỉ trong thời gian cần thiết để đạt được mục đích sử dụng đã được nêu.
Thông tin cá nhân sẽ được xóa hoặc vô hiệu hóa khi nó không còn cần thiết hoặc khi bạn yêu cầu xóa thông tin của mình.

Quyền riêng tư của người dùng

Quyền kiểm soát thông tin cá nhân

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn có thể cung cấp hoặc rút lại sự đồng ý của mình về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyền sửa đổi và xóa thông tin cá nhân

Bạn có quyền sửa đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân của mình nếu nó không chính xác hoặc không còn đúng.
Bạn có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi, trừ trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc kỷ luật để giữ lại thông tin đó.

Điều khoản về tùy chọn không nhận thông tin

Nếu bạn không muốn nhận thông tin quảng cáo, tin tức hoặc cập nhật từ chúng tôi, bạn có thể từ chối bằng cách sử dụng các tùy chọn hủy đăng ký hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Sử dụng cookie và công nghệ tương tự

Mục đích sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trải nghiệm sử dụng trang web, theo dõi hoạt động của người dùng và thu thập thông tin không định danh về người dùng.

Loại cookie được sử dụng

Chúng tôi sử dụng cookie anh để hoạt động cơ bản và cookie bên thứ ba để phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập, tương tác người dùng và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Quyền kiểm soát và tắt cookie

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối hoặc hạn chế việc sử dụng cookie. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và trải nghiệm của bạn trên trang web.

Chính sách bảo mật này là tài liệu cơ bản về việc bảo vệ thông tin cá nhân trên trang web Mala Yalam Wiki. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách bảo mật này và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu cụ thể nào liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

CHÚ Ý: Trang được thành lập để cung cấp các thông tin với mục đích giải trí. Không có bất cứ hành động cá cược ăn tiền nào. Mục đích chính của chúng tôi là chia sẻ những điều thú ví trong cuộc sống và những sân chơi có thể thể sẽ giúp các bạn tìm được một nơi giải trí sau 1 ngày làm việc vất vả.